Copyright © 2015 by EOEK Programa ACEX ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: opacabies@opacabies.eus
Admin.: José Ignacio Cadierno y Fernando Lenguas
Webgune hau Abies 2 programaren bitartez katalogatzen dugun
guztion lan egiteko eremua bihurtu nahi dugu.
Queremos convertir este espacio web en el campo común de trabajo de
todos aquellos que catalogamos con Abies 2
Back
Next
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak sortu duen  
gunea Abies. programa erabiltzen duten ikastetxeek zein  
elkarteek katalogoak elkarri parteka diezazkieten.
Zona web creada por el Departamento de Educación  
del Gobierno Vasco que permite compartir los  
catálogos de centros y asociaciones que utilizan Abies.
IZENA EMAN
DARSE DE ALTA